Reglemente

Reglemente för skolval och skolplacering i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Reglementet gäller från och med skolvalet 2020 och läsåret 2020/2021.

Dokument

Sammanfattning

Huvudprincipen är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, enligt 9 kap. 15 § (förskoleklass), 10 kap. 30 § (grundskola) och 11 kap. 29 § (grundsärskola) st. 1 skollagen (2010:800).

Till kommunala grundskolor som inte har plats för alla som sökt dem görs ett urval genom relativ närhet.

Reglementet är uppbyggt på fem olika avsnitt:

  1. Lagar och förordningar som styr hur skolplaceringar ska göras.
  2. Skolplacering för elever inom förskoleklass och grundskola som beskriver Uppsala kommuns placeringsregler, både i skolvalet och vid inflytt och skolbyten.
  3. Skolval till förskoleklass och grundskola som beskriver hur Uppsala kommun ska genomföra det årliga skolvalet för placeringar inför nästkommande läsår.
  4. Skolplacering för elever i grundsärskola som beskriver Uppsala kommuns placeringsregler för grundsärskolan, både i skolvalet och vid inflytt och skolbyten.
  5. Skolval till grundsärskola som beskriver hur Uppsala kommun ska genomföra det årliga skolvalet till grundsärskolan inför nästkommande läsår.