Reglemente

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder

Regler och bestämmelser som kommunstyrelsen, nämnderna, styrelserna och de kommunala bolagen ska följa i sin verksamhet

Sammanfattning

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder.pdf (PDF, 515 KB)

Reglementet innehåller gemensamma bestämmelser om sammanträden och arbetsformer samt vilket ansvar kommunstyrelsen och de övriga nämnderna har. Förutom reglementet ska de också följa kommunallagen.