Reglemente

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder

Regler och bestämmelser som kommunstyrelsen, nämnderna, styrelserna och de kommunala bolagen ska följa i sin verksamhet.

Sammanfattning

Reglementet innehåller gemensamma bestämmelser om sammanträden och arbetsformer samt vilket ansvar kommunstyrelsen och de övriga nämnderna har. Förutom reglementet ska de också följa kommunallagen.