Reglemente

Reglemente för styrelser och nämnder

Regler och bestämmelser som kommunstyrelsen, nämnderna, styrelserna och de kommunala bolagen ska följa i sin verksamhet

Sammanfattning

Reglementet berättar om vilka regler och bestämmelser som kommunstyrelsen, nämnderna, styrelserna och de kommunala bolagen ska följa i sin verksamhet. Förutom reglementet ska de också följa kommunallagen.

Dokumentet innehåller även beslutsunderlaget till fullmäktige. Reglementet ligger som bilaga och börjar på sidan 9.