Information

Registrera och starta livsmedelsverksamhet

Informationsblad om att registrera och start en livsmedelsverksamhet.

Sammanfattning

Om du vill starta en livsmedelsverksamhet måste du göra en anmälan om registrering tillmiljöförvaltningen minst 14 dagar innan verksamheten startar. När du har startat din verksamhet kommer miljöförvaltningen på en första kontroll.