Rapport

Rapport från SLB jämförande mätning

Rapport från SLB jämförande mätning.

Sammanfattning

Rapporten innehåller jämförelser av halter PM10 och NO2 vid Kungsgatan 42 och Kungsgatan 67 i Uppsala.