Information

Radonvägledning för fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ansvar för att hålla radonhalten så låg som möjligt i din fastighet. Du ska göra mätningar och rapportera till miljöförvaltningen.

Sammanfattning

I foldern Radonvägledning för fastighetsägare finns information om hur du

  • mäter radon i flerbostadsfastigheter
  • kontrollerar resultatet från radonmätningarna
  • åtgärdar radonhalter över referensnivån
  • kontrollmäter bostäder efter åtgärder
  • rapporterar resultaten till miljöförvaltningen.