Rapport

Räddningsnämndens årsredovisning 2014

Årsredovisningen presenterar nämndens samlade verksamhetsuppföljning och bokslut över ekonomin för nämndens hela verksamhet.

Sammanfattning

Denna årsredovisning utgör nämndens samlade verksamhetsuppföljning och bokslut över ekonomin för nämndens hela verksamhet. En separat uppföljning görs också för Uppsala kommuns del enligt de anvisningar som ges för dess nämnder. 

Räddningsnämnden i Uppsala kommun är sedan 2012 en gemensam nämnd mellan Tierp, Uppsala och Östhammars kommuner. Verksamheten bedrivs i förvaltningen Uppsala brandförsvar. Brandförsvaret har cirka 425 anställda (merparten på RiB, Räddningstjänstpersonal i beredskap, -avtalet) och en årlig omsättning på cirka 195 miljoner kronor.

Det tredje verksamhetsåret som gemensam nämnd visar på en ekonomi i fortsatt balans. Några viktiga nyckeltal har utvecklats positivt under året medan andra haft en negativ trend. Antalet omkomna i brand är fortsatt högt. Generellt brinner det även under 2014 mycket i bostäder och de anlagda bränderna ligger på en hög nivå. Verkningsfulla åtgärder i samverkan behöver utvecklas vidare.