Information

Provgrop, infiltration av avloppsvatten

Om du ska anlägga en markbaserad avloppsanläggning med markbädd eller infiltration behöver du gräva en provgrop för att se om infiltration av avloppsvatten är möjligt.

Dokument

Provgrop, infiltration av avloppsvatten

PDF, 669 KB | Lyssna

Information om hur du gräver en provgrop för att ta reda på om intiltration av avloppsvatten är möjligt.

Sammanfattning

Information om hur du gräver en provgrop för att ta reda på om intiltration av avloppsvatten är möjligt.