Policy

Policy för IT-utveckling och digitalisering

Policyn anger kommunfullmäktiges övergripande politiska inriktning för IT-utveckling och digitalisering.

Sammanfattning

Uppsala kommuns strategiska styrprinciper för IT-utveckling och digitalisering tillämpas med ett kommungemensamt helhetsperspektiv för förvaltningar, kontor, förtroendevalda och bolag.

Styrprinciper finns för två områden:

  • Nytta för Uppsala kommuns invånare och företag samt stärkt demokrati och öppenhet
  • Tydliga och transparanta strukturer för IT-utveckling