Policy

Policy för hållbar utveckling

Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar arbetssätt och metoder för implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet.

Dokument

Policy för hållbar utveckling

PDF, 132 KB | Lyssna

Antagen mars 2017

Sammanfattning

Policyn beskriver hur Uppsala kommun ska arbeta för att kommunen och Uppsala ska utvecklas hållbart.

Utgångspunkterna är:

  • Uppsala kommun ska vara en vägledande kraft för hållbar utveckling globalt, nationellt, regionalt och lokalt.
  • Uppsala kommun ska associeras med hållbar utveckling.

Omfattning

Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar arbetssätt och metoder för implementera hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka styrande i planering, budgetering, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.