Handlingsplan

Plan för räddningsinsats AB Sandvik Coromant

Denna plan redovisar brandförsvarets organisation och åtgärder om allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa vid Gimoverken.

Sammanfattning

Planen redovisar övergripande brandförsvarets organisation och åtgärder om en allvarlig kemikalieolycka skulle inträffa vid Gimoverken. Utöver denna plan har brandförsvaret tillgång till mer detaljerade insatsplaner för verksamheten. 

Säkerhetsrapporten beskriver

  • verksamheten vid Gimoverken
  • verksamhetens riskprofil
  • farliga ämnen
  • handlingsplan och en intern nödlägesberedskap vid en allvarlig kemikalieolycka.