Handlingsplan

Plan för jämställdhetsintegrering i Uppsala kommun 2014–2016

Syftet med planen är att sprida utarbetade metoder för jämställdhetsintegrering till alla verksamheter för att uppnå en jämställd medborgarservice.

Sammanfattning

I planen för jämställdhetsintegrering finns aktiviteter som har visat sig vara framgångsrika i införandet av jämställdhetsintegrering.

För att nå upp till de jämställdhetspolitiska målen föreslås det att aktiviteterna i aktivitetsplanen genomförs på alla uppdragskontor och produktionsstyrelser