Riktlinje

Placeringsbestämmelser för förvaltade donationsstiftelser

Kommunfullmäktige antog 27 maj 2013 nya bestämmelser för donationsstiftelserna.

Sammanfattning

I bestämmelsen kan du se var placeringar för donationsstiftelser får ske.