Program

Parkplan – plankarta 4, kulturhistoriskt intressanta parker och promenader

Kartan visar parker och promenader som är tidstypiska representanter för sin tids stilideal. Kulturhistoriska kvaliteter i parkerna ska tas till vara.

Sammanfattning