Program

Parkplan – bakgrundskarta

Bakgrundskartan till plankartorna visar kommunens planlagda stadsnära park- och naturmark. I centrum ingår även parker som i äldre planer kallas allmän plats.

Dokument

Parkplan - bakgrundskarta

PDF, 4 MB | Lyssna

december 2013