Program

Parkplan - bakgrund

Parkplanerna riktar sig till kommunens egen organisation och till andra som medverkar till stadsutvecklingen. Tillsammans med riktlinjerna ska planerna vara underlag för stadsutveckling och ekonomiska prioriteringar. 

Dokument

Parkplan - bakgrund

PDF, 22 MB | Lyssna

december 2013

Sammanfattning

Parkplanen för Uppsala stad ska läsas tillsammans med Uppsalas parker - Riktlinjer.

Läs Uppsala parker - Riktlinjer