Rapport

Översiktlig granskning av långsiktig planering

De förtroendevalda revisorerna i Uppsala kommun har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens framtida planering.

Sammanfattning

Syftet med granskningen är att redovisa vilka strategiska styrdokument som finns och hur nämnden och bolag agerar i förhållande till dessa. Granskningen innefattar också kommunstyrelsens samordnade roll inom kommunkoncernen.