Översiktsplan

Ortsfördjupningar

Ortsfördjupningarna är från 2006, men har ändrats så att hänvisningar med mera stämmer överens med kommunens översiktsplan som antogs i juni 2010. Beskrivningarna i ortsfördjupningarna är delvis föråldrade, men de planeringsprinciper och riktlinjer som redovisas är fortfarande aktuella.