Regler

Lokala ordningsföreskrifter för Uppsala Hamn

Här hittar du de lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifterna för Uppsala Hamn.

Sammanfattning

Ordningsföreskrifterna innehåller regler om  

 • inledande bestämmelser 
 • uppsägning av avtal 
 • avgifter 
 • ansvar 
 • nyttjarens skyldigheter 
 • hävning av hamnplatsavtal
 • trafikbestämmelser 
 • anmälningsskyldighet
 • förtöjning, förhalning, förflyttning
 • fendrar och förtöjning
 • lastning, lossning, uppläggning av gods
 • särskilda ordningsföreskrifter 
 • särskilda miljöbestämmelser 
 • miljöstation 
 • särskilda bestämmelser om  nyttjande av el
 • förebyggande av brand 
 • gästhamnsbestämmelser 
 • upplåtelse av markyta, vatten för aktiviteter och evenemang.