Information

Om inomhusmiljön i din bostad

Informationsblad om inomhusmiljö i bostäder.

Sammanfattning

Har du problem med inomhusmiljön i din bostad? Det kan handla om att det är för kallt, dålig ventilation, fukt och mögel, buller, skadedjur eller radon. Då ska du först kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp eller om problemet är kvar kan du kontakta miljöförvaltningen. Du kan också vända dig till oss om du har frågor. Här informerar vi om hur din inomhusmiljö bör vara och vad du som boende kan göra.