Program

Näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet handlar om att skapa förutsättningar för att företag ska utvecklas och etableras inom kommunen. Kommunen arbetar för en väl fungerande infrastruktur, serviceinriktad egen verksamhet, snabb och rättssäker myndighetsutövning.

Sammanfattning

De näringslivspolitiska frågorna är en angelägenhet för Uppsala kommuns alla nämnder och bolagsstyrelser och genomsyrar hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för den interna samordningen.

Kommunens näringslivspolitiska huvuduppgift är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.