Information

Miljösanktionsavgift

Informationsblad om miljösanktionsavgift.

Dokument

Sammanfattning

Den som bryter mot miljöbalken eller dess följdbestämmelser kan få betala en miljösanktionsavgift. Syftet med bestämmelserna om miljösanktionsavgifter är att de ska bidra till att reglerna efterlevs och att påverkan på miljön minskar.