Information

Miljöbalken i förskola, skola och fritidshem

Informationsblad om miljöbalken i förskola, skola och fritidshem.

Sammanfattning

Information om hur du uppfyller miljöbalken i förskola, skola och fritidshem. Informationen gäller för dig som arbetar med, driver eller vill starta förskola, skola eller fritidshem.