Riktlinje

Mål och riktlinjer för verksamhetsbidrag till ideella organisationer

Arbetsmarknadsnämnden har tagit fram mål och riktlinjer så att ideella organisationer ska kunna ansöka om verksamhetsbidrag.

Sammanfattning

I riktlinjerna kan du läsa om

  • vilka föreningar som kan få verksamhetsbidrag
  • verksamhetbidrag
  • uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhetsbidraget
  • vad ansökan ska innehålla.