Mål och budget

Mål och budget 2019

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2019 och innehåller en plan för 2020–2021. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Sammanfattning

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Den innehåller bland annat inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget i slutet av varje år. Mål och budget för 2019 antogs av kommunfullmäktige 10–11 december 2018.

Så tar vi fram mål och budget.

Läs om våra inriktningsmål och uppdrag – och se hur vi följer upp dem under året.

Kommunens budget – så här ligger vi till.