Mål och budget

Mål och budget 2018-2020

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2018 och innehåller en plan för 2019–2020. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Sammanfattning

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Den innehåller bland annat inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget i november varje år. Mål och budget antogs av kommunfullmäktige 6–7 november 2017.

Så tar vi fram mål och budget.

Läs om våra inriktningsmål och uppdrag – och se hur vi följer upp dem under året.

Kommunens budget – så här ligger vi till.