Mål och budget

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2017 och innehåller en plan för 2018–2019. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med.

Sammanfattning

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Den innehåller bland annat inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget i november varje år. Mål och budget 2017 med plan för 2018–2019 antogs av kommunfullmäktige 7–8 november 2016.

Förslag till mål och budget 2018–2020

Nu finns ett förslag till kommunens mål och budget för 2018–2020.
Läs förslaget till mål och budget.