Mål och budget

Mål och budget 2016

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Det gäller för 2016 och innehåller en plan för 2017–2018. I Mål och budget kan du läsa om hur kommunen använder dina skattepengar och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med. Dokumentet finns tillgängligt som webbsida eller PDF.

Dokument

Mål och budget 2016

WEBBSIDA (HTML)

Se dokumentet som webbversion.

Mål och budget 2016 (PDF för utskrift)

PDF, 2 MB | Lyssna

Ladda ner dokumentet som PDF-version.

Sammanfattning

Mål och budget är kommunens övergripande styrdokument. Den innehåller bland annat inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Kommunfullmäktige fattar beslut om Mål och budget i november varje år. Mål och budget 2016 med plan för 2017–2018 antogs av kommunfullmäktige 2–3 november.

Se förslag på Mål och budget för 2017.

Skattekollen

Ta reda på hur kommunen fördelar dina skattepengar.