Regler

Lokala trafikföreskrifter

Sammanfattning

Trafikregler gäller överallt, både på vägar och i terrängen. Till skillnad från de generella reglerna finns lokala trafikföreskrifter, LTF, som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Dessa beslutar kommunerna och länsstyrelserna själva om.

Du hittar samtliga föreskrifter i en rikstäckande databas.

Öppna söksida till databasen på Transportstyrelsens webbplats