Regler

Lokala ordningsföreskrifter

Ordningslagen beskriver regler om allmän ordning som gäller i hela Sverige. Kommunens lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare regler.

Dokument

Sammanfattning

Reglerna handlar exempelvis om

  • lastning och lossning
  • affischering
  • förtäring av alkohol
  • camping
  • hundar
  • ridning
  • fyrverkerier.