Regler

Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun.

Sammanfattning

I föreskrifterna finns bestämmelser om

  • avlopp
  • djurhållning
  • tomgångskörning
  • skötsel av eldningsanordningar
  • eldning av trädgårdsavfall
  • bränning av halm.