Policy

Kvalitetspolicy

Visionen för Uppsala kommuns kvalitetsarbete är att Uppsalaborna har förtroende för sin kommun och är nöjda med de tjänster som erbjuds. Kommunens invånare ska ha möjlighet att påverka kommunens tjänster och komma med förslag som kan förbättra dem.

Dokument

Kvalitetspolicy

PDF, 70 KB | Lyssna

mars 2001

Sammanfattning

Visionen för Uppsala kommuns kvalitetsarbete är att Uppsalaborna har förtroende för sin kommun och är nöjda med de tjänster som erbjuds.

Uppsalaborna ska i sitt förhållande till kommunen

  • känna sig trygga i att tjänsterna utförs med kompetens och säkerhet
  • lätt kunna ta reda på sina rättigheter, möjligheter och skyldigheter
  • ha möjlighet att påverka tjänsterna. Förslag och klagomål uppmuntras och ses som ett led i att ständigt förbättra vår kommun
  • uppleva att de möts med engagemang, lyhördhet och respekt.

Den enskilde brukare som tar emot en tjänst ska uppleva att

  • tjänsten präglas av tillgänglighet i utlovad omfattning, på tider, platser och i former som är anpassade till behoven
  • tjänsten utvecklas i dialog med brukaren för att kunna svara upp mot nuvarande och framtida behov.