Rapport

Kvalitetsberättelse socialförvaltningen

Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen, Uppsala kommun.

Sammanfattning

Kvalitetsberättelsen ger en samlad bild av hur socialförvaltningen arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten under året som gått. Den beskriver vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. Här kan du läsa om vilket fokus som socialförvaltningen haft i kvalitetsarbetet under 2018 och vilka utvecklingsområden som förvaltningen identifierat som prioriterade för 2019.