Regler

Kriterier för subventionering av trygghetsbostäder i Uppsala kommun

Dokumentet beskriver vilka kriterier som utgör grund för äldrenämndens ställningstaganden om att bevilja subventioner i form av ersättning för det sociala innehållet i form av värdskap samt gemensam lokal för boende. Dessa kriterier utgår från lagen om trygghetsbostäder.