Information

Krav på mobila livsmedelsanläggningar

Informationsblad om de krav som ställs på mobila livsmedelsanläggningar.

Sammanfattning

En livsmedelsanläggning räknas som mobil om den kan förflyttas mellan olika försäljningsplatser. Till exempel ett fordon, husvagn, tält, fartyg eller liknande.

Du som livsmedelsföretagare ansvarar alltid för att de livsmedel som du säljer/ serverar är säkra och att de inte riskerar att vilseleda konsumenten.