Information

Kontroll av enskilda avlopp

Informationsblad om miljöförvaltningens kontroll av enskilda avlopp

Dokument

Sammanfattning

Miljöförvaltningen inventerar enskilda avlopp områdesvis i Uppsala kommun. Syftet med inventeringen är att minska utsläppen från avloppsanläggningar som har bristfällig rening.  I samband med inventeringen kan du få besök av inspektörer från miljöförvaltningen.