Policy

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn handlar om hur kommunens interna och externa kommunikation ska gå till. Öppenhet, tillgänglighet, tydlighet, saklighet och snabbhet är grunderna i kommunens kommunikation.

Dokument