Rapport

Kartläggning av bemanning i kommunens uppdragsorganisation, februari 2014

PwC har gjort en uppföljande kartläggning av bemanningen och kostnadsutvecklingen inom uppdragskontoren.

Sammanfattning

Mot bakgrund av att flera synpunkter inkommit om uppdragskontorens
bemanningsökning har revisorerna beslutat att göra en uppföljande kartläggning av bemanningen och kostnadsutvecklingen i uppdragskontoren.

Underökningens syfte är att göra en kartläggning av uppdragskontorens bemanning och interna kostnadsutveckling.