Mål och budget

IVE 2015-2018

IVE står för inriktning, verksamhet, ekonomi. Dokumentet är Uppsala kommuns verksamhetsplan och innehåller inriktningsmål och budget. Dokumentet uppdateras varje år och gäller för fyra år framåt.

Dokument

Sammanfattning

I dokumentet kan du läsa om kommunens 

 • vision 
 • utvecklingsförutsättningar
 • ekonomiska förutsättningar
 • stadsbyggnad 
 • pedagogiska verksamhet 
 • vård och omsorg 
 • arbete och integretion 
 • kultur, idrott och fritid 
 • ledar- och medarbetarskap 
 • gemensamma verksamhetsområden 
 • investeringar
 • ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen
 • direktiv för produktionsstyrelser
 • styrning, ansvar och uppföljning
 • styrdokument