Mål och budget

IVE, 2014-2017

IVE står för inriktning, verksamhet, ekonomi. Dokumentet är Uppsala kommuns verksamhetsplan och innehåller inriktningsmål och budget. Dokumentet uppdateras varje år och gäller för fyra år framåt.

Dokument

Sammanfattning

I dokumentet kan du läsa om kommunens

 • vision
 • styrmodell
 • utvecklingsförutsättningar
 • ekonomisk utveckling
 • policy för hållbar utveckling
 • politisk ledning och gemensam verksamhet
 • infrastruktur, stadsutveckling och skydd
 • kultur, idrott och fritid
 • pedagogisk verksamhet
 • vård och omsorg
 • särskilt riktade insatser
 • medarbetare och ledare
 • investeringar
 • ägardirektiv, avkastningskrav och utdelningsprinciper för Uppsala Stadshus AB och dotterbolagen i stadshuskoncernen
 • direktiv för produktionsstyrelser.