Affärs- och verksamhetsplan

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2016

Kommunstyrelsens internkontrollplan syftar till att skapa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt att följa tillämpliga lagar och förordningar.

Sammanfattning

2016 års internkontroll omfattar kontroll av redovisningsprocessens och verksamhetens rutiner samt efterlevnad av regler, policy och beslut.