Policy

Internationell strategi

Kommunen ska vara internationellt aktiv på flera sätt. Vi ska till exempel ta tillvara möjligheter till kompetensutveckling genom EU-projekt, fördjupa relationen med våra kontaktorter och vänorter, samordna internationella besök och samarbeta med övriga aktörer inom regionen för att förtydliga den internationella bilden av Uppsala.

Sammanfattning

Syfte

Uppsala kommun verkar i sitt internationella arbete för att främja fred, frihet och demokrati. Våra internationella åtaganden ämnar till att stärka den sociala, ekonomiska, och ekologiska hållbarheten såväl i Uppsala som runt om i världen. 

Uppsala kommuns policy för internationellt arbete syftar till att skapa en gemensam plattform och referensram för kommunens internationella arbete.

Vision och mål

  • Uppsala kommuns internationella arbete bidrar till att uppfylla de kommunövergripande målen som årligen fastslås i kommunens övergripande styrdokument IVE, inriktning verksamhet och ekonomi.
  • Relevanta internationella dimensioner vägs in i de politiska beslut som fattas.
  • Uppsala kommun är en betydelsefull aktör, främst på den europeiska arenan för att gynna sina intressen och för att bidra med goda erfarenheter och exempel.
  • Uppsala kommun medverkar aktivt i utvecklingen av i första hand de delar av EU som påverkar regional och kommunal nivå och i andra hand i övriga internationella processer, verksamheter/funktioner som har inverkan på Uppsala kommun och den närliggande regionen.
  • Uppsala är ett förstahandsalternativ för etablering av internationella företag och organisationer för verksamhet i Europa och som destination för internationell turism.
  • Uppsala är en av Europas ledande städer för internationella möten och evenemang.
  • Det internationella arbetet kommer den enskilde medborgaren.