Information

Information om städ- och hygienrutiner på gym

I ett gym samlas många människor för att träna. För att minska smittspridning och skydda de mest utsatta grupperna för covid-19 (coronavirus) är det viktigt att du som verksamhetsutövare har skärpta hygienrutiner för verksamheten vid pågående utbrott.

Sammanfattning

Information från miljöförvaltningen till verksamhetsutövare för att minska smittspridning av covid-19 (corona).