Information

Hemkompostering av hushållsavfall

Informationsblad om hemkompostering av hushållsavfall.

Sammanfattning

Kompostering av hushållsavfall på den egna fastigheten ska anmälas till miljöförvaltningen. Du som komposterar ditt förmultningsbara hushållsavfall själv får ett utmärkt jordförbättringsmedel till rabatter och trädgårdsland. För att inte orsaka några olägenheter för människor eller miljö, är det viktigt att den behållare du använder är sluten och samtidigt ventilerad.