Information

Har du kontrollerat att din oljeavskiljare fungerar?

Informationsblad om att kontrollera oljeavskiljare.

Sammanfattning

Det finns många olika sorters oljeavskiljare och de används i många olika sammanhang. Det är viktigt att du har en oljeavskiljare som är avpassad för just din verksamhet. Du måste också kontrollera den regelbundet, för att vara säker på att den fungerar som den ska.
Om du har en verksamhet som använder en oljeavskiljare som inte är din egen så behöver du ändå ha koll på att den klarar av att rena det avloppsvatten som kommer från din verksamhet. Du är ansvarig för att din verksamhet inte orsakar utsläpp som kan skada miljö eller människors hälsa.