Handlingsplan

Handlingsplan Uppsala som Fairtrade City 2015

Handlingsplanens syfte är att öka kommunens etiska konsumtion.

Sammanfattning

Varje år ska kommunen skicka in en årsredovisning till föreningen Fairtrade Sverige som beskriver vilka informationsinsatser som genomförts under året. 

Styrgruppen ska även verka för att

  • Uppsala kommun ökar den offentliga etiska konsumtionen med fokus på rättvis handel
  • uppmuntra det lokala näringslivet till fortsatt engagemang och ökat utbud av Fairtrade-produkter
  • Uppsala kommun omarbetar riktlinjerna för upphandling så att den omfattar principerna om rättvis handel. 
  • Uppsala kommun ska utarbeta en metod för att systematiskt följa upp arbetet för inköp och upphandlig av etiskt märkta produkter.