Handlingsplan

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Uppsala kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism är ett aktiverande styrdokument för att säkerställa arbetet i de kommunala verksamheterna samt att samverkan sker med andra aktörer och civilsamhället.

Sammanfattning

Arbetet mot våldsbejakande extremism ingår i det ansvar som nämnderna har i sitt grunduppdrag med tydlig koppling till styrdokument och riktlinjer på lokal och nationell nivå.

Handlingsplanen innefattar mål med arbetet samt förslag på åtgärder och insatser för tidsperioden 2016–2018. Den utgår från den nationella samordnarens rekommendationer med anpassningar utifrån lokala behov. Handlingsplanen utgör grunden för ett samlat och övergripande förbättringsarbete. Handlingsplanens inriktning ska ge stöd vid utformningen av kommande åtgärder och insatser. Beredskap måste finnas för att löpande göra nya ställningstaganden och ändra prioriteringar. Kommande åtgärder och insatser som kommunen vidtar för att värna demokrati mot våldsbejakande extremism ska stämmas av mot handlingsplanens inriktning.