Handlingsplan

Handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck

Syftet med handlingsplanen är att utveckla ett gemensamt synsätt för Uppsala kommuns arbete med att förebygga, upptäcka och synliggöra samt att åtgärda våld i nära relationer.

Sammanfattning

Handlingsplanen syftar till att kommunen ska bli bättre på att samordna, effektivisera och höja kvaliteten på arbetet mot våld i nära relationer. För att kunna bekämpa våld krävs det kunskap, men också en samsyn mellan kommunens verksamheter vad gäller uppgifter och förväntningar. Denna samsyn bör även innefatta de privata och ideella krafter som deltar i den offentliga sektorns strävan att motverka våld i nära relation. Handlingsplanen mot kvinnofridskränkning, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck är ett redskap för att uppnå detta.

Handlingsplanen utgår från Programmet mot kvinnofridskränkningar samt våld i nära relationer