Handlingsplan

Handlingsplan för överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv

Uppsala kommun har tillsammans med stadens föreningsliv kommit överens om ett antal principer och åtaganden för Uppsalas gemensamma samhällsutveckling. För att säkerställa genomförande av överenskommelsens åtaganden har en handlingsplan tagits fram.

Sammanfattning

Handlingsplanen innefattar aktiviteter och syftar till att de gemensamt framtagna åtagandena kan genomföras i god samverkan mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun inom ramen för den reviderade överenskommelsens period.

Se överenskommelsen mellan kommun och föreningsliv.