Handlingsplan

Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet 2020-2021

Handlingsplanens syfte är att genom samordnade insatser stärka säkerheten och tryggheten för dem som bor, verkar och vistas i Gränby och Kvarngärdet.

Sammanfattning

Handlingsplanen visar på ett antal fokusområden med tillhörande effektmål som tillsammans tydliggör inriktning och visar på ambitionsnivån i nödvändiga förändringar, i stället för att fatta beslut om en rad detaljerade aktiviteter. Erfarenheten har visat att det är svårt att i detalj reglera vilka aktiviteter som ska genomföras på lite längre sikt, och på detta sätt lämnas handlingsfrihet att anpassa arbetet efter omständigheterna, så länge effektmålen uppnås.

Handlingsplanen innehåller fem fokusområden:

  • Barn och unga
  • Trygg närmiljö
  • Samverkan med polisen
  • Samhällsengagemang
  • Information och kommunikation

Till varje fokusområde kopplas ett effektmål.