Handlingsplan

Handlingsplan för Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2017

Handlingsplanen är ett verktyg för att tydliggöra, följa upp och planera för de insatser som ska ske på landsbygderna.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog ett kommunalt landsbygdsprogram 30 januari 2017 för att prioritera och sätta ramarna för kommunens landsbygdsarbete. 

Syftet med handlingsplanen är att säkra genomslag av den politiska inriktningen i landsbygdsprogrammet och precisera måluppföljning, ansvar och prioriterade aktiviteter.